Přehled dotací statutárního města Brna

Oblast kultury

Brňané si hlasováním sami zvolí hodnotitele dotací v oblasti kultury

Brněnská veřejnost má možnost se zapojit do výběru členů hodnoticích komisí pro poskytování dotací v oblasti kultury, které budou odborně posuzovat žádosti o dotace v oblasti kultury na následující dva roky, tedy 2021 a 2022.

V termínu od 15. 5. 2020 do 15. 6. 2020 mohou všichni plnoletí uživatelé BrnoiD, kteří mají ověřený účet full ID a trvalý pobyt v Brně, hlasovat a vybrat členy hodnoticích komisí pro poskytování dotací v oblasti kultury, a to přesněji zde: https://www.brnoid.cz/cs/index.php?controller=poll-culture.

Každý Brňan může hlasovat v devíti oblastech kultury – audiovize; divadlo, performance a cirkus; hudba; celoroční činnost hudebních klubů; kulturně vzdělávací a zájmová činnost; literatura; podpora uměleckých řemesel a lidových tradic; tanec; výtvarné umění, fotografie, design a architektura. Pro každou oblast bude v rámci platformy BrnoiD nastaveno samostatné hlasování, kdy pro hlasující budou uveřejněny mimo jméno i stručné informace o kvalifikaci a profesní zkušenosti kandidáta v dané oblasti kultury a fotka kandidáta.

Hodnoticí komise ve výše uvedených oblastech mají celkem pět členů. Jednoho člena vybere veřejnost, jednoho doporučí Odbor kultury MMB, jeden bude vybrán z akademického prostředí vysokých škol a dva členové budou vybráni z řad Komise kulturní Rady města Brna nebo na základě jejího doporučení. Komisi jmenuje Rada města Brna. Funkční období členů hodnoticích komisí je dvouleté, tedy od roku 2020 do roku 2022.