BRNO
Dotace města Brna
Dotace města Brna

Mgr. Miroslav Chocholatý, Ph.D.

Mgr. Miroslav Chocholatý, Ph.D.

Literatura

Miroslav Chocholatý na Katedře českého jazyka a literatury PdF MU vyučuje disciplíny zaměřené na poválečný vývoj české literatury a na literaturu současnou. Jde zejména o předměty Česká literatura po roce 1945, Podoby nejnovější české literatury či Nejnovější česká literatura v mezinárodním kontextu. Jako dlouholetý literární redaktor a šéfredaktor vyučuje též předmět Základy redakční práce v nakladatelství a v odborném časopise. Na fakultě dlouhodobě organizuje cyklus autorských čtení a besed se současnými českými literáty. Je členem poroty Literární soutěže Františka Halase a širšího týmu hodnotitelů ceny Magnesia Litera. Byl také oceněn vědeckou komunitou Masarykovy univerzity (například Cena rektora MU pro pedagoga roku v oblasti společenských a humanitních věd 2018; Malá bronzová medaile Masarykovy univerzity za rozvoj kulturního života MU 2016). Je rovněž laureátem ceny Zlatá stuha: Česká sekce IBBY za rok 2013.

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.