Mgr. Miroslav Chocholatý, Ph.D.

Mgr. Miroslav Chocholatý, Ph.D.

Literatura

Miroslav Chocholatý na Katedře českého jazyka a literatury PdF MU vyučuje disciplíny zaměřené na poválečný vývoj české literatury a na její současnou dobu. Jde zejména o předměty Česká literatura po roce 1945, Podoby nejnovější české literatury či Nejnovější česká literatura v mezinárodním kontextu. Jako dlouholetý literární redaktor a šéfredaktor vyučuje též předmět Základy redakční práce v nakladatelství a v odborném časopise. Na fakultě dlouhodobě organizuje cyklus autorských čtení a besed se současnými českými literáty. Je členem poroty Literární soutěže Františka Halase a širšího týmu hodnotitelů ceny Magnesia Litera.