Mgr. Jana Kořínková, Ph.D.

Mgr. Jana Kořínková, Ph.D.

Výtvarné umění, fotografie, design a architektura

Působí jako pedagožka Fakulty výtvarných umění VUT v Brně. V letech 2009-2019 byla redaktorkou webového časopisu o umění Artalk.cz, od roku 2016 je redaktorkou webového časopisu Archiweb.cz. Zasedala v řadě odborných komisích – Výtvarná soutěž o návrh na památník válečným veteránům (Ostrava), Výtvarná soutěž o návrh na ztvárnění sochy věnované básníku, spisovateli a překladateli Janu Skácelovi (Brno), Odborná komise pro sbírkotvornou činnost Muzea města Brna, aj. Účastnila se řady projektů jako České umění 50.-80.let ve veřejném prostoru, evidence, průzkumy a restaurování nebo Panelová sídliště v České republice jako součást městského životního prostředí: Zhodnocení a prezentace jejich obytného potenciálu. Je kurátorkou několika výstav (např. Viktor Bauer – Adolf Loos. Sousedství, Oživit a ozvláštnit: výtvarné umění v prostoru brněnských sídlišť) a autorkou či spoluautorkou několika knižních monografií a řady studií zejména v oblasti architektury.