Bc. Marie Paděrová

Bc. Marie Paděrová

Literatura

Marie Paděrová má pedagogické a právnické vzdělání. V letech 2010 – 2014 působila a od roku 2018 znovu působí v Komisi kulturní Rady města Brna. Od roku 2014 současně také zasedá v komisi školství, kultury a sportu RMČ Brno-sever. Mezi její zájmy patří kultura, a to především literatura a moderní divadlo.