Ing. Jiří Králík

Ing. Jiří Králík

Audiovize

Absolvent VŠE fakulta řízení, odbor EMV. Deset let zaměstnán jako matematik-analytik a pak i vedoucí výpočetního střediska, v roce 1991 ale zásadně změnil svůj profesní život a stal se ředitelem Městských kin v Uherském Hradišti. V této funkci pak pokračoval ve svých aktivitách v oblasti filmových klubů a pořádání velkých filmových akcí. V letech 1991-2007 byl ředitelem Letní filmové školy a iniciátorem její zásadní transformace v respektovaný a úspěšný mezinárodní filmový festival. V roce 1995 založil tradici Projektu 100, který pak řídil až do roku 2008. Stál u zrodu dalších významných kulturních aktivit a festivalů -  v oblasti film festivalu CINEMA MUNDI, MO(e)VING MUSIC, FESTIVAL NAD ŘEKOU, BRITSKÝ SEMINÁŘ…. V roce 2011 pak působil jako ředitel Domu kultury v Kroměříži, kde zakládal další velké nefilmové festivaly - VIVAT AMADEUS, STOPTIME, MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DOŽÍNKOVÝCH TRADIC a především DNY SLOVANSKÉ KULTURY. V letech 1991-2007 založil a pak i vedl slavný moravský rockový klub MÍR v Uherském Hradišti, který propagoval nezávislou kulturu - hudební, výtvarnou, divadelní. Celý svůj profesní život pak věnoval především propagaci estetické výchovy a organizaci četných aktivit - např. festivalu ARTEDIEM nebo projektu FILM A ŠKOLA. V posledních letech pak v roli programového ředitele výrazně měnil charakter a průběh dvou významných tradičních festivalů - EKOFILM a TOURFILM. Pořádá tři velké celostátní akce - celostátní přehlídku Kinematograf 100, festival DNY SLOVANSKÉ KULTURY a iniciuje vznik nového mezinárodního festivalu Prague Spring Festival. V současnosti je prvním místopředsedou Státního fondu kultury MKČR.