BRNO
Dotace města Brna
Dotace města Brna

MgA. Lucie Hlavicová

MgA. Lucie Hlavicová

Audiovize

Vystudovala Klasickou animovanou tvorbu na UTB Zlín a Audiovizuální tvorbu a divadlo na DF JAMU, kde nyní působí jako pedagog Audiovizuální výchovy, které se taktéž věnuje ve své připravované disertační práci. Mezi léty 2012–2015 vyučovala multimediální tvorbu na SŠUP v Ústí nad Orlicí, od té doby také působí jako lektor volnočasových aktivit a workshopů zaměřených na filmovou, multimediální a animovanou tvorbu. Má na starosti dramaturgii filmové přehlídky Malé vize a od roku 2020 taktéž vede kurzy animované tvorby ve Studiu Scala. Od roku 2021 působí jako členka výboru Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu.

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.