BRNO
Dotace města Brna
Dotace města Brna

Bc. Marie Hvozdecká

Bc. Marie Hvozdecká

Podpora uměleckých řemesel a lidových tradic

Studovala etnologii na Masarykově univerzitě v Brně. V rámci studia se zaměřovala zejména na rukodělnou výrobu, posléze na folklorismus a folklorní hnutí. V současné době pracuje jako folklorní redaktorka Českého rozhlasu Brno a recenzentka hudebního portálu Brno - město hudby. Příležitostně přispívá také do národopisného časopisu Malovaný kraj. Již třetím rokem je dramaturgyní folklor stage festivalu Maraton hudby. Vytvořila také vlastní hudebně vzdělávací program Folklor a city, který se formou přednášek a koncertů snaží odkrývat vzájemné vztahy Brna a lidové kultury. Od útlého dětství je tanečnicí ve folklorních souborech, pro které vytvořila také několik choreografií.

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.