Pavlína Hobzová

Pavlína Hobzová

Audiovize

Od roku 2018 pracuje jako ředitelka Jihomoravského filmového nadačního fondu. Předtím řadu let působila v České televizi na různých pozicích – asistent produkce, vedoucí produkce, šéfproducent, výkonný producent, vedoucí koordinace výroby. Na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně na ateliéru Audiovizuální tvorba přednášela produkci.