BRNO
Dotace města Brna
Dotace města Brna

prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.

prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.

Kulturně vzdělávací a zájmová činnost

Je profesorem teoretické fyziky a astrofyziky na Masarykově univerzitě v Brně, kde na plný úvazek vyučuje. Na svém kontě má 194 prací v prestižních odborných časopisech, je autorem i několika populárních knih o astronomii. V letech 1990-2001 byl ředitelem Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně. Od svých 18 let veřejně vystupuje jako klarinetista v řadě ansámblů působících v oboru symfonické a komorní hudby. Od roku 1994 je předsedou Komorní dechové harmonie Brno, z.s. Problematice kulturně vzdělávací a zájmové činnosti se věnuje od roku 2006. Po dvě funkční období byl členem komise pro posuzování projektů z této oblasti při Ministerstvu kultury České republiky. V období 2013-2022 byl odborným hodnotitelem dotačních žádostí z oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti na Magistrátu města Brna. Je důkladně obeznámen se systémem programových dotací, a to nejen z pozice hodnotitele, ale i žadatele o dotaci pro Komorní dechovou harmonii Brno v oblasti hudby.

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.