doc. Mgr. MgA. Pierre Nadaud

doc. Mgr. MgA. Pierre Nadaud

Tanec

Vystudoval obor filosofie v Paříži a obor nonverbálního divadla na HAMU v Praze. Aktuálně vede Ateliér fyzického divadla na JAMU, kde také učí od roku 2007. Vyučuje tanec a pohyb pro herce, performery i širokou veřejnost. Působí také na jiných akademiích a univerzitách (minulý rok na DAMU v Praze, na Anadolu University v Turecku a ve Švýcarsku na Accademia Teatro Dimitri). Dále vede dílny zaměřené na tvorbu, kde působí jako mentor nebo kouč. Jeho umělecká práce je zakořeněna v bohatství pohybové exprese na scéně, ať jde o současné performativní formy nebo o tradiční formy divadla jako Commedia dell‘arte uchopené jako příprava na současnou komediální tvorbu a klaunérii. Expresivní a narativní rozměry pohybu, gesta a hereckého projevu jsou pro něho stále zásadnější dimenzí scénického umění v rámci tvorby představení nebo výzkumu. Dva roky působil jako člen komise pro poskytování dotací v oblasti tance a pohybového divadla Ministerstva kultury, tři roky ve stejné oblasti na Odboru kultury Magistrátu města Brna a již druhým rokem je v porotě České taneční platformy. Minulý rok zasedal v komisi festivalu Mála scéna v Ústí nad Orlicí. Už léta spolupracuje jako tvůrce a umělec se studenty z Ateliéru fyzického divadla, s festivalem Tanec Praha, divadlem Alfred ve dvoře, festivalem Divadelní svět Brno, festivalem KoresponDance ve Žďáru nad Sázavou a dalšími festivaly a divadly, které uvádějí v Brně a v ČR taneční představení a pohybové divadlo. V rámci působení na JAMU každý rok spolupracuje s festivalem Letní Letná, kde vystupují studenti ateliéru, a také s organizací pro podporu a rozvoj nového cirkusu v České republice Cirqueon. Během umělecké kariéry pracoval s Karine Ponties, s Paco Decina, s Danielem Gulkem, Heinzi Lorenzem a Ami Hattabem.