Dotace města Brna

Rada města Brna schválila na své schůzi č. R8/093 dne 24. 6. 2020 dotační programy v oblasti kultury pro roky 2021 a 2021-2022

Podávání žádostí o dotace na roky 2021 a 2021-2022 bude probíhat v termínu od 15. 8. 2020 do 30. 9. 2020 včetně. Žádat lze o jednoletou nebo dvouletou finanční podporu na projekt či na činnost (vyjma oblasti celoroční činnosti hudebních klubů, které mohou žádat pouze na činnost).

Školení k podávání žádostí o dotace
Místo: Budova Nové radnice MMB, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno - místnost tzv. "Podkova" (vpravo na 1. nádvoří Nové radnice).
Termíny:
17. 8. 2020 od 15:00 hod. – podmínky podávání žádosti o dotace a její vyúčtování
26. 8. 2020 od 15:00 hod. – podmínky podávání žádosti o dotace a její vyúčtování
7. 9. 2020 od 15:00 hod. – podmínky podávání žádosti o dotace a její vyúčtování

Školení je bezplatné a je kapacitně omezené. Svoji závaznou přihlášku na určitý termín školení zašlete na e-mail: majickova.veronika@brno.cz, a to nejpozději tři dny před konáním školení. V případě, že zastupujete právní subjekt, uveďte mimo své jméno i název daného subjektu. Nelze předběžně rezervovat několik termínů školení! Účast na školení Vám bude potvrzena e-mailem na základě Vaší přihlášky.

Rada města Brna schválila na své schůzi č. R8/080 konané dne 17. 4. 2020 podpůrný program pro brněnskou kulturní nezřizovanou scénu v souvislosti s COVID-19

V souvislosti s vládními a ministerskými omezeními spjatými s šířením pandemie COVID-19 Rada města Brna schválila na své schůzi č. R8/080 konané dne 17. 4. 2020 podpůrný program pro brněnskou kulturní nezřizovanou scénu Dotační program pro poskytnutí dotací v oblasti kultury na zmírnění důsledků spjatých s pandemií COVID-19. Podávání žádostí je nyní ukončeno. Podávání žádostí v tomto dotačním titulu bylo možné od 26. 5. 2020 do 31. 7. 2020.

Poskytnutí dotací v oblasti kultury na rok 2020 je uzavřeno

Podávání žádostí o dotace dle dotačních programů v oblasti kultury na rok 2020 proběhlo v termínu od 15. 8. 2019 do 30. 9. 2019 a je nyní ukončeno. O dotace v oblasti kultury se žádá vždy na rok nadcházející. Poskytnutí dotací bylo schváleno Zastupitelstvem města Brna dne 11. 2. 2020 pro všechny oblasti vyjma oblasti celoroční činnosti hudebních klubů, která byla schválena 3. 3. 2020. Žádné další dotační programy z rozpočtu města Brna v oblasti kultury na rok 2020 nebudou vyhlašovány.

Pro období 2021-2022 bylo v oblasti kultury vyčleněno celkem 39 000 000 Kč.