Přehled dotací statutárního města Brna

Podávání žádostí v oblasti kultury pro rok 2020 bylo ukončeno

Podávání žádostí o dotace dle dotačních programů v oblasti kultury na rok 2020 proběhlo v termínu od 15. 8. 2019 do 30. 9. 2019 a je nyní ukončeno.

Poskytnutí dotací bylo schváleno Zastupitelstvem města Brna dne 11. 2. 2020

Poskytnutí dotací bylo schváleno Zastupitelstvem města Brna dne 11. 2. 2020 pro všechny oblasti vyjma celoroční činnosti hudebních klubů. Poskytnutí dotací v oblasti celoroční činnosti hudebních klubů bude opětovně projednáváno Radou města Brna a Zastupitelstvem města Brna v nejbližší možné době.

Žádné další dotační programy z rozpočtu města Brna v oblasti kultury na rok 2020 nebudou vyhlašovány

Žádné další dotační programy z rozpočtu města Brna v oblasti kultury na rok 2020 nebudou vyhlašovány. O dotace v oblasti kultury se žádá vždy na rok nadcházející. Příjem dotací na rok 2021 bude probíhat pravděpodobně ve stejném termínu, tedy od 15. 8. do 30. 9., přesný termín bude znám v červnu, kdy budou projednávány dotační programy na rok 2021 a bude spolu s nimi bezodkladně uveřejněn.

Pro rok 2020 bylo v oblasti kultury vyčleněno celkem 65 569 000 Kč.