Dotace města Brna

Rada města Brna schválila na své schůzi č. R8/093 dne 24. 6. 2020 dotační programy v oblasti kultury pro roky 2021 a 2021-2022

Podávání žádostí o dotace na roky 2021 a 2021-2022 je nyní ukončeno. Podávat žádosti bylo možné v termínu od 15. 8. 2020 do 30. 9. 2020. O výsledku dotačního řízení budete vyrozuměni po projednání Zastupitelstvem města Brna (projednání dotací je plánováno na únor 2021).

Rada města Brna schválila na své schůzi č. R8/080 konané dne 17. 4. 2020 podpůrný program pro brněnskou kulturní nezřizovanou scénu v souvislosti s COVID-19

V souvislosti s vládními a ministerskými omezeními spjatými s šířením pandemie COVID-19 Rada města Brna schválila na své schůzi č. R8/080 konané dne 17. 4. 2020 podpůrný program pro brněnskou kulturní nezřizovanou scénu Dotační program pro poskytnutí dotací v oblasti kultury na zmírnění důsledků spjatých s pandemií COVID-19. Podávání žádostí je nyní ukončeno. Podávání žádostí v tomto dotačním titulu bylo možné od 26. 5. 2020 do 31. 7. 2020.

Poskytnutí dotací v oblasti kultury na rok 2020 je uzavřeno

Podávání žádostí o dotace dle dotačních programů v oblasti kultury na rok 2020 proběhlo v termínu od 15. 8. 2019 do 30. 9. 2019 a je nyní ukončeno. O dotace v oblasti kultury se žádá vždy na rok nadcházející. Poskytnutí dotací bylo schváleno Zastupitelstvem města Brna dne 11. 2. 2020 pro všechny oblasti vyjma oblasti celoroční činnosti hudebních klubů, která byla schválena 3. 3. 2020. Žádné další dotační programy z rozpočtu města Brna v oblasti kultury na rok 2020 nebudou vyhlašovány.

Pro období 2021-2022 bylo v oblasti kultury vyčleněno celkem 39 000 000 Kč.