Dotace města Brna

Nejčastější omyly ohledně dotačního systému Odboru kultury MmB

Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém zasedání č. Z8/24 dne 17. 2. 2021 poskytnutí dotací v oblasti kultury pro roky 2021 a 2021-2022

Podávání žádostí o dotace na roky 2021 a 2021-2022 je nyní ukončeno. Podávat žádosti bylo možné v termínu od 15. 8. 2020 do 30. 9. 2020.

Finance alokované pro dotační programy v oblasti kultury byly beze zbytku rozděleny, žádné další dotační programy z rozpočtu města Brna v oblasti kultury na rok 2021 nebudou vyhlašovány. O dotace v oblasti kultury se žádá vždy na rok nadcházející.

Podávání žádostí na rok 2022 bude probíhat pravděpodobně v termínu od 15. 8. 2021 do 30. 9. 2021.

Na rok 2021 bylo v oblasti kultury rozděleno celkem 35 979 000 Kč.