BRNO
Dotace města Brna
Dotace města Brna

Martin Reiner

Martin Reiner

Kulturně vzdělávací a zájmová činnost

Od roku 1986 organizuje a uvádí literární pořady, od prosince 1989 byl redaktorem kulturně-politického měsíčníku Proglas, v letech 1990-1991 organizoval cyklus přednášek Škola poezie, v roce 1991 pracoval jako tiskový mluvčí u Dr. Milana Uhdeho na Ministerstvu kultury ČR. Od roku 1992 je majitelem nakladatelství, které vydalo více než 700 titulů. V letech 1996-2000 organizoval setkávání básníků na Bítově, v letech 2001-2004 pak mezinárodní básnický festival Poezie bez hranic. Několik let byl členem grantové komise na MK ČR a rovněž předsedal literární komisi Litfondu. Externě vyučoval na FSS, kde vedl kurzy tvůrčího psaní. Je autorem patnácti knih.

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.