doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

Podpora uměleckých řemesel a lidových tradic

Působí v Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, věnuje se problematice etnokulturních tradic, folkloru, sociální kultury a kulturního dědictví. Spolupracuje s Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici, je redaktorkou etnologického časopisu Národopisná revue, dlouhodobě se autorsky podílí na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici, v současnosti je také členkou Dramaturgicko-produkční rady festivalu. Je autorkou či spoluautorkou několika knižních monografií a řady studií z oblasti etnologie.