Mgr. Lucie Chlupatá, DiS.

Mgr. Lucie Chlupatá, DiS.

Celoroční činnost hudebních klubů

Vystudovala VOŠ informačních a knihovnických služeb obor Správa kulturních památek (2002), následně FF Masarykovy univerzity obory Dějiny umění a Muzeologie (2006 – Bc.) a Muzeologie (2008 - Mgr.). V letech 2001-2003 a 2005-2007 pracovala jako asistentka Certifikačního orgánu Společnosti pro projektové řízení, o. s., a od roku 2007 do 2008 jako asistentka celé společnosti. V letech 2011-2016 pracovala jako odborná referentka kultury na Odboru kultury MMB, mimo jiné zastávala funkci tajemnice Poradního sboru náměstkyně primátora města Brna pro kulturu atd. Od roku 2016 nastoupila na pozici koordinátor spolupráce Odboru kultury MMB, kde pracovala do roku 2019. Její náplní práce bylo mimo jiné funkce tajemnice Koordinační skupiny pro program rozvoje kultury města Brna, spolupráce na dokumentu Strategie kultury a kreativních odvětví, organizace Brněnského kulturního parlamentu, spolupráce na kandidatuře a členství města Brna v Síti kreativních měst UNESCO v oblasti hudby, administrace a posuzování žádostí o dotace (programy: klubová činnost, divadlo, hudba, tanec a audiovize). Od roku 2016 působí jako vedoucí administrace projektu a produkční hudebního festivalu Beseda u Bigbítu. Od roku 2016 se věnuje fundraisingu v oblasti veřejných zdrojů zaměřených na kulturu pro subjekty: Žebřiňák, z. s. (hudební festival Beseda u Bigbítu), Vinyla, z. s. (Hudební ceny Vinyla), Telepunk s.r.o. (festival TV a on-line seriálů Serial Killer), Tripitaka, z. s. (Ghettofest), Ojinud, z. s. (divadelní festival Faktor K), Studentský Majáles Brno, z. s. (Studentský majáles Brno), JAKUBÁK, z. s. (Jakubák open air fest) atd. zejména od poskytovatelů: Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury, Státní fond kinematografie, kraje, obce, Visegradský fond atd. V roce 2019 se podílela na administraci projektu a komunitního centra Barvy brněnského bronxu a produkci festivalu Ghettofest. Od roku 2019 pracuje jako vedoucí kanceláře festivalu TV a on-line seriálů Serial Killer. V letech 2021–2022 byla členkou hodnoticí komise v programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna v oblasti celoroční činnosti hudebních klubů.