Přehled dotací statutárního města Brna

Mgr. Zlata Potyková

Mgr. Zlata Potyková

Podpora uměleckých řemesel a lidových tradic

Absolventka bohemistiky a etnologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Ke konci studia pracovala jako pomocná vědecká síla na Etnologickém ústavu AV ČR v Praze, poté působila 10 let jako dramaturgyně převážně folklorních pořadů (kmenově Folklorika) v brněnském studiu ČT, příležitostně autorka rozhlasových folklorních pořadů v ČRo Brno. Působila v následujících institucích: Etnografický ústav Moravského zemské muzea (autorka výstav v rámci dvouletého projektu), Národopisné oddělení Národního muzea (kurátorka fondu lidového zvykosloví) a Národní ústav lidové kultury ve Strážnici (kurátorka sbírkových fondů). Opakovaně členkou hodnoticí komise MFF ve Strážnici. Kořeny má na Slovácku, nejen rodiče byli velmi aktivní v řadě folklorních uskupení, ale i ona sama prošla několika soubory jako tanečnice a zpěvačka. Několik let byla vedoucí folklorního souboru v Uherském Ostrohu.