Mgr. Monika Lukášová Spilková, Ph.D.

Mgr. Monika Lukášová Spilková, Ph.D.

Audiovize

Předsedkyně Komise kulturní Rady města Brna za Českou pirátskou stranu. Absolventka Semináře dějin umění FF MU (Mgr., Ph.D.) a PrF MU (Bc.). Ve své dizertační práci se zaměřila na českou dokumentární fotografii, v dalších publikacích se věnuje etickým otázkám zobrazení osob v dokumentární a žurnalistické fotografii i problematice zpravodajské a umělecké licence v kontrastu svobody projevu na straně jedné a ochraně osobnosti na straně druhé. Zabývá se také tématikou graffiti a street artu z pohledu uměleckohistorického a legislativního, zejména situaci po zavedení tzv. sprejerského paragrafu. Působí jako freelancer v oblasti fotografie a grafiky.