Přehled dotací statutárního města Brna

Mgr. Monika Lukášová Spilková, Ph.D.

Mgr. Monika Lukášová Spilková, Ph.D.

Audiovize

Předsedkyně Komise kulturní Rady města Brna za Českou pirátskou stranu. Absolventka Semináře dějin umění FF MU (Mgr., Ph.D.) a PrF MU (Bc.). Ve své dizertační práci se zaměřila na českou dokumentární fotografii, v dalších publikacích se věnuje etickým otázkám zobrazení osob v dokumentární a žurnalistické fotografii i problematice zpravodajské a umělecké licence v kontrastu svobody projevu na straně jedné a ochraně osobnosti na straně druhé. Zabývá se také tématikou graffiti a street artu z pohledu uměleckohistorického a legislativního, zejména situaci po zavedení tzv. sprejerského paragrafu. Působí jako freelancer v oblasti fotografie a grafiky.