Mgr. Zuzana Ragulová

Mgr. Zuzana Ragulová

Výtvarné umění, fotografie, design a architektura

Vystudovala Dějiny umění na Filozofické fakultě MU v Brně, v bakalářské i magisterské práci se věnovala architektuře první třetiny 20. století. Absolvovala studijní stáže na Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano a Università degli Studi di Torino a pracovní stáž v univerzitním archivu uměleckých děl Centro Studi e Archivio della Comunicazione dell´Università di Parma, kde se mj. podílela na přípravě výstav. Od roku 2016 externě přednáší Dějiny architektury na Fakultě multimediálních komunikací UTB ve Zlíně (aktuálně architekturu 19. století a současnou architekturu). Od roku 2016 taktéž každoročně organizuje na FF MU mezinárodní letní školu Central Europe: A Birthplace of Modernity, kde i vyučuje. V rámci svých studií na FF MU organizovala mezinárodní doktorandskou konferenci Admired As Well As Overlooked Beauty, vyučovala dva semestry Moderní architektury v Čechách, moderovala přednášky či pořádala exkurze. Již několik let se zabývá tématem židovských architektů v meziválečném Brně, přednáší pro brněnskou pobočku pražského Židovského muzea a téma aktuálně zpracovává i v rámci svého doktorského studia na Fakultě architektury VUT v Brně. Kromě architektonických přednášek a procházek také publikuje, např. několik kapitol v knize Stavby století Čech, Moravy a Slezska 1918-2018.