Přehled dotací statutárního města Brna

Oblast kultury

Vzory

Vzor žádosti o dotace na projekt pro rok 2021- nepoužívat při podávání

Vzor žádosti o dotace na činnost pro rok 2021 - nepoužívat při podávání

Vzor žádosti o dotace na projekt pro roky 2021-2022 - nepoužívat při podávání

Vzor žádosti o dotace na činnost pro roky 2021-2022 - nepoužívat při podávání

Vzor žádosti o dotaci v programu COVID-19 – nepoužívat při podávání

Harmonogramy

Časový harmonogram dotačního procesu

Smlouvy

Podmínky smlouvy o poskytnutí dotace v roce 2020 schválené na zasedání ZMB č. Z8/14 dne 11. 2. 2020

Návody

Metodický návod pro příjemce dotace v roce 2020

Metodický návod pro příjemce čtyřletých dotací 2017-2020

Žádost o souhlas se změnou rozpočtu činnosti/projektu pro příjemce dotace v roce 2020

Žádost o souhlas se změnu rozpočtu činnosti/projektu - čtyřleté dotace 2017-2020

Kontaktní osoby

Programové dotace:

dotační programy v oblasti: ● divadla, performance a cirkusu ● literatury ● podpory uměleckých řemesel a lidových tradic ● tance
Mgr. Veronika Majíčková, kontaktní telefon: 542 172 074, e-mail: majickova.veronika@brno.cz

dotační programy v oblasti: ● celoroční činnosti hudebních klubů ● kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
Bc. Bronislava Pecinová, DiS., kontaktní telefon: 542 172 095, e-mail: pecinova.bronislava@brno.cz

dotační programy v oblasti: ● audiovize ● hudby ● výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
Mgr. et Mgr. Kateřina Havelková, kontaktní telefon: 542 172 491, e-mail: havelkova.katerina@brno.cz

Rozpočet a vyúčtování dotace:

Ing. Lenka Gregrová, kontaktní telefon: 542 172 066, e-mail: gregrova.lenka@brno.cz
Ing. Jitka Pospíšilová, kontaktní telefon: 542 172 067, e-mail: pospisilova.jitka@brno.cz
Bc. Lukáš Juříček, kontaktní telefon: 542 172 473, e-mail: juricek.lukas@brno.cz
Ing. Jana Seberová, kontaktní telefon: 542 172 315, e-mail: seberova.jana@brno.cz