Informace

Oblast kultury

Vzory

Návody

Formuláře

Ostatní

Vyúčtování dotací

Kontaktní osoby

Programové dotace:

dotační programy v oblasti divadla, performance a cirkusu, literatury, podpory uměleckých řemesel a lidových tradic, tance
dotační programy v oblasti celoroční činnosti hudebních klubů, kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
dotační programy v oblasti: audiovize, hudby, výtvarného umění, fotografie, designu a architektury

Rozpočet a vyúčtování dotace:

dotační programy v oblasti divadla, performance a cirkusu, podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
dotační programy v oblasti: audiovize, hudby
dotační programy v oblasti: výtvarného umění, fotografie, designu a architektury, kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
dotační programy v oblasti: činnosti hudebních klubů, literatury, tance