Přehled dotací statutárního města Brna

Mgr. et Mgr. Adéla Dědová

Mgr. et Mgr. Adéla Dědová

Divadlo, performance, cirkus

Od roku 2013 působí na Divadelní fakultě JAMU, aktuálně jako vedoucí projektové kanceláře a zároveň odborný asistent Ateliéru divadelní produkce a jevištní technologie. Zodpovědnost má především za přípravu a realizaci Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER, festivalu audiovizuální tvorby JAMUví a dalších akcí DF JAMU.