Žádost o individuální dotaci z rozpočtu Kanceláře marketingu a cestovního ruchu

Žádost o individuální dotaci z rozpočtu Kanceláře marketingu a cestovního ruchu se podává písemně prostřednictvím formuláře doručeným na podatelnu Magistrátu města Brna.

Kontaktní osoba pro podání žádosti: Mgr. Bc. Jakub Geisler, tel.: 542 175 186, e-mail: geisler.jakub@brno.cz