BRNO
Dotace města Brna
Dotace města Brna

ŽÁDOST O DOTACI Z ROZPOČTU MČ BRNO-KRÁLOVO POLE NA ROK 2024

Žadatel
Sídlo/adresa žadatele
Kontakt
Bankovní spojení
zadávejte včetně kódu banky
Statutární zástupce nebo osoba oprávněná jednat za žadatele
Údaje o projektu, který je předmětem žádosti o dotaci
(stručný popis, popřípadě v příloze - max. 3str.)
Výše požadované dotace není poskytována na 100% pokrytí nákladů projektu/ provozu
Finanční prostředky získané v předcházejících dvou letech

z jiných finančních zdrojů např. ministerstvo, Krajský úřad nebo město Brno

Rozpočet KÚ a jiné
Rozpočet města Brna
Rozpočet KÚ a jiné
Rozpočet města Brna
Předpokládaný rozpočet akce v Kč

Skutečnost roku 2023

Návrh plánu roku 2024

Prosím po odeslání nezavírejte toto okno, dokud se neobjeví potvrzení o odeslání !

Po odeslání vyplněného elektronického formuláře "Žádost o dotaci z rozpočtu MČ Brno - Královo pole na rok 2024" Vám bude na uvedenou e-mailovou adresu tato žádost zaslána v PDF. Žádost je nutné vytisknout, podepsat a doručit na ÚMČ Brno - Královo Pole.

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.