doc. MgA. Barbora Klímová, ArtD.

doc. MgA. Barbora Klímová, ArtD.

Výtvarné umění, fotografie, design a architektura

Výtvarná umělkyně, pedagožka, která autorsky a experimentálně zkoumá různé aspekty lokálně vymezené kulturní historie. Ve své práci často mísí metody a postupy typické pro praxi i teorii umění, kurátorství a dokumentaristiku. Od roku 2011 vede ateliér Environment na FaVU VUT v Brně. V roce 2006 získala Cenu Jindřicha Chalupeckého.