Přehled dotací statutárního města Brna

Mgr. Dora Viceníková, Ph.D.

Mgr. Dora Viceníková, Ph.D.

Divadlo, performance, cirkus

Vystudovala Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor divadelní a filmová věda, a doktorandské studium na FaVU. Spolupracovala s Českým rozhlasem a s Českou televizí.
Mezi lety 2005–2007 působila jako dramaturgyně Mahenovy činohry NDB. Od roku 2005 doposud je členkou dramaturgické rady Mezinárodního festivalu Divadlo v Plzni.
Pedagogicky působila na JAMU, FF MU a DAMU. Od roku 2007 do roku 2013 pracovala jako zástupkyně uměleckého šéfa a dramaturgyně Divadla Reduta, NDB. Od září roku 2013 je uměleckou šéfkou Divadla Na zábradlí.