Přehled dotací statutárního města Brna

Petr Ingerle

Petr Ingerle

Výtvarné umění, fotografie, design a architektura

Vystudoval Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (1986 - 1990) a Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor Dějiny umění – historie (1990 – 1997). V letech 1993 - 1994 absolvoval postgraduální studium na Central European University Prague - History and Philosophy of Art and Architecture. Od roku 1999 pracuju v Moravské galerii v Brně, v současnosti jako kurátor sbírky kresby a grafiky moderního a současného umění. Připravil následující výstavy: Josef Šíma: Cesta k Vysoké hře (2018); Brněnský Devětsil a multimediální přesahy umělecké avantgardy (2014); The best of (2011); Plocha, Hloubka, Prostor (2011); Možnosti záznamů (2010); Perspectiva artificialis (2007). Publikoval Příběh perspektivy – dějiny jedné ideje, Brno: Barrister & Principal, 2010.