Přehled dotací statutárního města Brna

PhDr. Jana Pospíšilová, Ph.D.

PhDr. Jana Pospíšilová, Ph.D.

Podpora uměleckých řemesel a lidových tradic

Vědecká pracovnice Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i., pracoviště Brno. Vystudovala etnografii a češtinu na Filozofické fakultě J. E. Purkyně (dnes Masarykovy univerzity). Jejími hlavními oblastmi zájmu je slovesný a dětský folklor, kultura dětí, urbánní etnologie, Češi v zahraničí. Je členkou redakčních rad časopisů Národopisná revue, Lidé města, Bulletin Muzea romské kultury, Glasnik Etnografického ústavu Srbské akademie věd a umění. Je členkou ředitelské rady Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici.