Přehled dotací statutárního města Brna

Oldřich Gardáš

Oldřich Gardáš

Kulturně vzdělávací a zájmová činnost

Je členem KDU-ČSL, za kterou úspěšně kandidoval již po několik volebních období do zastupitelstva Městské části Řečkovice a Mokrá Hora. V rámci zastupitelstva zastával členství v Kulturní komisi. Aktivně se již několik let podílí na pořádání Řečkovických hodů a zachování této tradice i pro další generace.
Pracuje v Městském divadle Brno, byl u zrodu původní autorské muzikálové tvorby, která byla úspěšně prezentována nejen v Brně, ale i v Praze a ve světě.
Jako místostarosta Orla a člen Kulturní rady Orla mimo jiné koordinuje a organizuje činnost Orla v oblasti kultury.
Mezi jeho záliby patří pétanque. Je aktivním hráčem klubu Orel Řečkovice a jednoročně pořádá i samotný turnaj Pétanque.
Jako zvolený člen kulturní komise Rady města Brna má jasný a ucelený přehled o problematice kulturních akcí, jelikož se pohybuje u zrodu divadelních představení a je i dostatečně obeznámen s náročností spojenou s pořádáním kulturních a sportovních akcí.