Brněnský orchestr lidových nástrojů, z. s.
Děti a píseň 2021
01260928


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2021 Děti a píseň 2021 Oblast kultury spolek 78 000 Kč 155 000 Kč 78 000 Kč