Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Zpěváček - Děti a píseň 2016

Rok: 2016

Žadatel: "Brněnský orchestr lidových nástrojů, o.s."

IČO: 01260928

Právní forma: spolek

Kód: 1/F

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic

Schváleno: 47 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 235 000 Kč

Požadovaná dotace: 90 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 18,67

Výsledek OK: x

Celk. výsledek: 18,67

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.