Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Děti a píseň

Rok: 2018

Žadatel: Brněnský orchestr lidových nástrojů, z.s.

IČO: 01260928

Právní forma: spolek

Kód: 4/F

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic

Schváleno: 40 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 167 000 Kč

Požadovaná dotace: 50 000 Kč

Minimální požadované body: 15

Průměr bodového hodnocení: 19,33

Výsledek OK: 1

Celk. výsledek: 20,33

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.