Přehled dotací statutárního města Brna
Langer Richard
63520109
OSVČ


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2019 "Cena Ď v Jihomoravském kraji 2019" - poděkování mecenášům a dobrodincům Oblast kultury poskytnutá 11 000 Kč 23 000 Kč 15 000 Kč
2 2018 Cena Ď v Jihomoravském kraji 2018 (s výstupem na finále) Oblast kultury poskytnutá 8 000 Kč 22 000 Kč 15 000 Kč
3 2017 "Cena Ď v Jihomoravském kraji 2017" mecenášům, dobrodincům, morálním vzorům Oblast kultury poskytnutá 15 000 Kč 22 000 Kč 15 000 Kč
4 2016 "Cena Ď v Jihomoravském kraji 2016" mecenášům , dobrodincům a morálním vzorům za podporu kultury a charity Oblast kultury poskytnutá 8 000 Kč 20 000 Kč 14 000 Kč