Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: cena Ď v Jihomoravském kraji 2020 - poděkování mecenášům, dobrodincům a morálním bzorům

Rok: 2020

Žadatel: Richard Langer

IČO: 63520109

Právní forma: OSVČ

Kód: 40/KZ

Stav: neposkytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti

Schváleno: 0 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 24 000 Kč

Požadovaná dotace: 16 000 Kč

Minimální požadované body: 20

Průměr bodového hodnocení: 15,34

Výsledek OK: 2

Celk. výsledek: 17,34

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.