Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

  ROK NÁZEV PROJEKTU ŽADATEL OBLAST PODPORY SCHVÁLENO
1 2023-2025 Celoroční činnost DBP s.r.o. v letech 2023 - 2025 DBP, s.r.o. Oblast kultury 12 000 000 Kč
2 2023-2025 Celoroční činnost v letech 2023 - 2025 Divadlo Bolka Polívky, z. ú. Oblast kultury 6 000 000 Kč
3 2023-2025 RYTÍŘI NEBES 2023 - 2025 ÚSTAV K 2001, z.ú. Oblast kultury 900 000 Kč
4 2023-2025 Nominace areálu Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina do Seznamu světového dědictví UNESCO Společně, o.p.s. Oblast kultury 6 000 000 Kč
5 2023-2024 TANEC PRAHA v Brně Tanec Praha z.ú. Oblast kultury 440 000 Kč
6 2023-2024 Café Práh Práh jižní Morava, z.ú. Oblast kultury 520 000 Kč
7 2023-2024 Noc kostelů - centrální propagace Brno 2023-2024 Biskupství brněnské Oblast kultury 300 000 Kč
8 2023-2024 Mobilní univerzita - kulturně vzdělávací přednášky a kurzy Cyrilometodějská křesťanská akademie, z. s. Oblast kultury 0 Kč
9 2023-2024 Malý Mehrin Nadační fond pro zbudování a provozování Dokumentačního centra holokaustu na Moravě Oblast kultury 450 000 Kč
10 2023-2024 Institut Paměti národa Brno - multimediální expozice a doprovodný program POST BELLUM, z. ú. Oblast kultury 400 000 Kč
11 2023-2024 ProART Festival Spolek ProART Oblast kultury 440 000 Kč
12 2023-2024 Místenka k oknu aneb Citovky a řachandy Jiřího Bulise PLUM PRODUCTION, s.r.o. Oblast kultury 250 000 Kč
13 2023-2024 Jeden svět Brno 2023-2024 Člověk v tísni, o.p.s. Oblast kultury 650 000 Kč
14 2023-2024 Ars Brunensis celoroční činnost Ars Brunensis, z.s. Oblast kultury 360 000 Kč
15 2023-2024 Bohemia JazzFest 2023 a Bohemia JazzFest 2024 Bohemia JazzFest, o.p.s. Oblast kultury 960 000 Kč
16 2023-2024 Koncerty Diversa Ensemble Opera Diversa, z.s. Oblast kultury 410 000 Kč
17 2023-2024 Chvalte Hospodina všechny národy Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Brně I Oblast kultury 100 000 Kč
18 2023-2024 AMARO - hudební koktejl z Bronxu IQ Roma servis, z.s. Oblast kultury 140 000 Kč
19 2023-2024 hudební festival Etno Brno Jarmil Škop Oblast kultury 144 000 Kč
20 2023-2024 Provoz profesionálního brněnského big bandu B-Side Band JAZZ SIDE, z.s. Oblast kultury 720 000 Kč
21 2023-2024 Kantiléna, sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno Kantiléna z.s. Oblast kultury 1 000 000 Kč
22 2023-2024 Mezinárodní klavírní soutěž AMADEUS Parnas, z.s. Oblast kultury 180 000 Kč
23 2023-2024 Plaisirs de Musique - koncerty 2023-2024 Plaisirs de Musique, z.s. Oblast kultury 200 000 Kč
24 2023-2024 Komunitní podcastové studio Vokál Vokál studio, s.r.o. Oblast kultury 0 Kč
25 2023-2024 FAUN - Festival aktuální hudby a zvukových umění Zahrady Soutoku, z.s. Oblast kultury 344 000 Kč
26 2023-2024 Brno Art Week Masarykova univerzita Oblast kultury 660 000 Kč
27 2023-2024 Činnost obecně prospěšné společnosti Národní centrum nábytkového designu Národní centrum nábytkového designu, obecně prospěšná společnost Oblast kultury 0 Kč
28 2023-2024 Činnost Divadla Feste Divadlo Feste, zapsaný spolek Oblast kultury 720 000 Kč
29 2023-2024 Celoroční činnost Divadla Líšeň Divadlo Líšeň z. s. Oblast kultury 900 000 Kč
30 2023-2024 Divadlo Diversa Ensemble Opera Diversa, z.s. Oblast kultury 660 000 Kč
31 2023-2024 Vydávání Časopisu Matice moravské (142. a 143. ročník) Matice moravská Oblast kultury 170 000 Kč
32 2023-2024 Internetový portál H7O Spolek přátel vydávání časopisu HOST Oblast kultury 320 000 Kč
33 2023-2024 Literární měsíčník Host Spolek přátel vydávání časopisu HOST Oblast kultury 1 200 000 Kč
34 2023-2024 ProART Dance Creations 2023/2024 Spolek ProART Oblast kultury 300 000 Kč
35 2023 Telemannia - CD nahrávka Plaisirs de Musique, z.s. Oblast kultury 0 Kč
36 2023 BRNO BRASS FEST Prokoncert agency s.r.o. Oblast kultury 400 000 Kč
37 2023 Maraton hudby Brno 2023 C.E.M.A. - Central European Music Agency, s.r.o. Oblast kultury 3 000 000 Kč
38 2023 MORAVIA BRASS BAND Prokoncert z.s. Oblast kultury 200 000 Kč
39 2023 XVIII. ročník mezinárodního hudebního festivalu 13 měst Concentus Moraviae Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno, o.p.s. Oblast kultury 1 000 000 Kč
40 2023 Hudba života 2023 Jan Řezníček Oblast kultury 50 000 Kč
41 2023 JAZZFESTBRNO 2023 JAZZFESTBRNO AHEAD, s.r.o. Oblast kultury 3 000 000 Kč
42 2023 Varhanní léto 2023 v katedrále na Petrově Římskokatolická farnost u katedrály sv. Petra a Pavla, Brno Oblast kultury 66 000 Kč
43 2023 Pop Messe 2023 Pop Messe s.r.o. Oblast kultury 3 000 000 Kč
44 2023 Cyklus Q 2023 Sdružení Q, z.s. Oblast kultury 70 000 Kč
45 2023 Brasil Fest Brno 2023 Ritmo Factory s.r.o. Oblast kultury 700 000 Kč
46 2023 Celoroční činnost Smíšeného sboru Kantiléna Smíšený sbor Kantiléna, z.s. Oblast kultury 100 000 Kč
47 2023 Zapomenuté osudy Sdružení PAMĚŤ z.s. Oblast kultury 400 000 Kč
48 2023 Komorní cyklus Spolku přátel hudby při Filharmonii Brno SPOLEK PŘÁTEL HUDBY při Filharmonii Brno Oblast kultury 99 000 Kč
49 2023 Festival Mendel 2023 Společně, o.p.s. Oblast kultury 2 660 000 Kč
50 2023 Mladí brněnští symfonikové - Symfonický orchestr ZUŠ města Brna Spolek při orchestru MBS - Symfonický orchestr ZUŠ města Brna Oblast kultury 72 000 Kč

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.