Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Žadatel Musica Florea, z. s.

IČO: 26546400

Právní forma: spolek



  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2019 Antonín Dvořák: Symfonie č. 5 (v rámci cyklu Musica Florea Bohemia 2019) Oblast kultury poskytnutá 120 000 Kč 545 000 Kč 250 000 Kč
2 2018 Antonín Dvořák: Symfonie č. 4 Oblast kultury poskytnutá 110 000 Kč 505 000 Kč 245 000 Kč
3 2017 Jiří Benda a J.V.H.Voříšek: Kantáty Oblast kultury poskytnutá 60 000 Kč 360 000 Kč 180 000 Kč
4 2016 A. Dvořák: Stabat Mater Oblast kultury poskytnutá 110 000 Kč 530 000 Kč 190 000 Kč
5 2020 Antonín Dvořák: Symfonie č. 3 Oblast kultury neposkytnutá 0 Kč 540 000 Kč 260 000 Kč
6 2022 Bizarní Anton Zimmermann a Georg PhillipTelemann - koncert v rámci cyklu 20. festivalového Musica Florea Bohemia 2022 Oblast kultury poskytnutá 60 000 Kč 160 000 Kč 70 000 Kč
7 2023 Duchovní árie českého baroka a klasicismu (koncert v rámci cyklu Musica Florea Bohemia 2023) Oblast kultury poskytnutá 70 000 Kč 212 000 Kč 90 000 Kč

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.