Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Duchovní árie českého baroka a klasicismu (koncert v rámci cyklu Musica Florea Bohemia 2023)

Rok: 2023

Žadatel: Musica Florea, z. s.

IČO: 26546400

Právní forma: spolek

Kód: 59/H

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby

Schváleno: 70 000 Kč

Projekt/činnost: projekt

Celkové plánované náklady: 212 000 Kč

Požadovaná dotace: 90 000 Kč

Minimální požadované body: 25

Průměr bodového hodnocení: 25,67

Výsledek OK: 3

Celk. výsledek: 28,67

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.