Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Žadatel Židovské muzeum v Praze

IČO: 60459263

Právní forma: zájmové sdružení práv. osob  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2020 Celoroční kulturně-vzdělávací činnost brněnské pobočky Židovského muzea v Praze Oblast kultury poskytnutá 80 000 Kč 499 000 Kč 155 000 Kč
2 2021 Celoroční kulturně vzdělávací činnost brněnské pobočky Židovského muzea v Praze Oblast kultury poskytnutá 128 000 Kč 499 000 Kč 155 000 Kč

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.