Dotace města Brna

Oblast kultury

Schválené dotace

Název projektu: Celoroční kulturně vzdělávací činnost brněnské pobočky Židovského muzea v Praze

Rok: 2021

Žadatel: Židovské muzeum v Praze

IČO: 60459263

Právní forma: zájmové sdružení práv. osob

Kód: 53/KZ

Stav: poskytnutá

Oblast podpory: Oblast kultury

Výzva: Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti

Schváleno: 128 000 Kč

Projekt/činnost: činnost

Celkové plánované náklady: 499 000 Kč

Požadovaná dotace: 155 000 Kč

Minimální požadované body: 25

Průměr bodového hodnocení: 25

Výsledek OK: 2

Celk. výsledek: 27

Zpět

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.