OREL jednota Brno-Starý Lískovec
65352688
spolek


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2017-2020 Folkorní taneční kroužek dětí a chasy Oblast kultury poskytnutá 120 000 Kč 628 000 Kč 438 000 Kč
2 2014-2016 Taneční kroužek dětí a mládeže Oblast kultury poskytnutá 60 000 Kč 459 000 Kč 198 000 Kč