Májíček dětský soubor lidových písní a tanců, z.s.
27013693
spolek


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2019 Celoroční činnost souboru Májíček Oblast kultury poskytnutá 80 000 Kč 255 000 Kč 146 000 Kč
2 2018 Celoroční činnost souboru Májíček Oblast kultury poskytnutá 90 000 Kč 240 000 Kč 131 000 Kč
3 2017 Celoroční činnost souboru Májíček Oblast kultury poskytnutá 90 000 Kč 218 000 Kč 131 000 Kč
4 2016 Slavnostní koncert k 35. let DSLPT Májíček Oblast kultury poskytnutá 47 000 Kč 77 000 Kč 53 000 Kč
5 2016 Dětský soubor lidových písní a tanců Májíček Oblast kultury neposkytnutá 0 Kč 91 000 Kč 60 000 Kč
6 2015 Náklady na provoz DSLPT Májíček Oblast kultury poskytnutá 20 000 Kč 103 000 Kč 20 000 Kč
7 2014 Náklady na provoz DSLPT Májíček Oblast kultury poskytnutá 10 000 Kč 100 000 Kč 30 000 Kč
8 2020 Celoroční činnost souboru Májíček Oblast kultury poskytnutá 100 000 Kč 225 000 Kč 154 000 Kč
9 2022 ČInnost souboru Májíček v roce 2022 Oblast kultury poskytnutá 101 000 Kč 244 000 Kč 157 000 Kč