Čichoňová Martina
x
FO


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2018 tzv. Anděl. Oblast kultury poskytnutá 10 000 Kč 34 000 Kč 22 000 Kč