Metro Music s.r.o.
26244390
s.r.o.


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2019 Provoz hudebního klubu Metro Music Bar Oblast kultury poskytnutá 200 000 Kč 4 505 000 Kč 500 000 Kč
2 2018 Provoz hudebního klubu Metro Music Bar Oblast kultury poskytnutá 200 000 Kč 4 305 000 Kč 400 000 Kč
3 2017 Provoz hudebního klubu Metro Music Bar Oblast kultury neposkytnutá 0 Kč 3 365 000 Kč 400 000 Kč
4 2017 Provoz hudebního klubu Metro Music Bar Oblast kultury neposkytnutá 0 Kč 3 365 000 Kč 400 000 Kč
5 2015 JAZZOVÉ KONCERTY V SAMÉM CENTRU BRNA Oblast kultury neposkytnutá 0 Kč 350 000 Kč 100 000 Kč
6 2015 ČARODĚJÁLES Oblast kultury neposkytnutá 0 Kč 2 000 000 Kč 200 000 Kč
7 2014-2016 Jazzové koncerty v samém centru Brna Oblast kultury neposkytnutá 0 Kč 1 050 000 Kč 300 000 Kč
8 2014-2016 Čarodějáles 2014 - 7. ročník Oblast kultury neposkytnutá 0 Kč 6 000 000 Kč 600 000 Kč
9 2014-2016 Jazzové koncerty v samém centru Brna Oblast kultury neposkytnutá 0 Kč 1 050 000 Kč 300 000 Kč
10 2014-2016 Čarodějáles 2014 - 7. ročník Oblast kultury neposkytnutá 0 Kč 6 000 000 Kč 600 000 Kč
11 2019 Velvet Club Revolution Oblast kultury poskytnutá 500 000 Kč 870 000 Kč 500 000 Kč
12 2020 Celoroční činnost hudebního klubu Metro Music Bar Oblast kultury poskytnutá 200 000 Kč 5 240 000 Kč 900 000 Kč
13 2020 Řešení negativních dopadů vládních a ministerských nařízení spjatých s pandemií COVID-19 Oblast kultury poskytnutá 500 000 Kč 4 052 000 Kč 1 283 000 Kč
14 2021 Celoroční činnost hudebního klubu Metro Music Bar Oblast kultury poskytnutá 403 000 Kč 6 930 000 Kč 1 000 000 Kč