Studentský Majáles Brno, z. s.
06370853
spolek


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2018 Studentský Majáles Brno 2018 Oblast kultury poskytnutá 100 000 Kč 1 702 000 Kč 450 000 Kč
2 2020 Studentský Majáles Brno 2020 Oblast kultury poskytnutá 250 000 Kč 2 357 000 Kč 500 000 Kč