Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové Brno, příspěvková organizace
Kroje a krojové součásti brněnska - reprezentace l
62156586


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2021 Kroje a krojové součásti brněnska - reprezentace lidových tradic Brna Oblast kultury příspěvková organizace 91 000 Kč 130 000 Kč 91 000 Kč