MÁJEK soubor lidových písní a tanců, z.s.
Činnost souboru Májek v roce 2021
44991371


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2021 Činnost souboru Májek v roce 2021 Oblast kultury spolek 160 000 Kč 345 000 Kč 160 000 Kč