Javorník Brno - folklorní soubor, z. s.
Obnova hudebních nástrojů a příslušenství k nim
15530809


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2021 Obnova hudebních nástrojů a příslušenství k nim Oblast kultury spolek 18 000 Kč 26 000 Kč 18 000 Kč