Folklorní spolek Púčik
30 let Folklorního souboru Púčik
62158139


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2021 30 let Folklorního souboru Púčik Oblast kultury spolek 177 000 Kč 377 000 Kč 177 000 Kč