Brněnský Valášek, z.s.
Mezinárodní folklorní festivaly v zahraničí
44991274


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2021 Mezinárodní folklorní festivaly v zahraničí Oblast kultury spolek 0 Kč 535 000 Kč 270 000 Kč