Brněnsko tančí a zpívá, z.s.
Lidový tanec na Brněnsku ? vzdělávací seminář
27037673


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2021 Lidový tanec na Brněnsku ? vzdělávací seminář Oblast kultury spolek 15 000 Kč 30 000 Kč 15 000 Kč