Vysoké učení technické v Brně
216305


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2021 Výstavní program Galerie FaVU 2021 Oblast kultury poskytnutá 190 000 Kč 400 000 Kč 200 000 Kč