Asociace architektonické a interiérové tvorby, z. s.
13692071
spolek


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2020 Vzdělávací činnost v oblasti designu a architektury Oblast kultury poskytnutá 20 000 Kč 158 000 Kč 45 000 Kč
2 2021 Vzdělávací činnost v oblasti designu a architektury Oblast kultury neposkytnutá 0 Kč 524 000 Kč 100 000 Kč