Rejchovo kvarteto, z.s.
05332249
spolek


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2021 Komorní cyklus Rejchova kvarteta Oblast kultury poskytnutá 40 000 Kč 236 000 Kč 65 000 Kč