Jana Vondrů
x
OSVČ


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2021 Mikroopery Oblast kultury poskytnutá 50 000 Kč 232 500 Kč 93 000 Kč
2 2022 Mikroopery Oblast kultury poskytnutá 90 000 Kč 208 000 Kč 145 000 Kč